På svenska      
Sunday 22.09.2019
Pääsivu
Jätä ilmoitus
Tarkennettu haku
Oma kansio

   Unohtuiko tunnukset?
   Rekisteröidy

Ohjeet
Palaute
Tietoa palvelusta
Tietoa palvelusta

REKISTERISELOSTE

Ilmoituspalvelun asiakasrekisteri
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1 Rekisterin pitämisen peruste

Ilmoituspalvelun käyttäjän ("Käyttäjä") suostumuksella tai asiakassuhteen perusteella tapahtuva ilmoituspalveluun sekä siihen kulloinkin kuuluviin toimintoihin ("Palvelu") liittyvä henkilötietojen käsittely.

2 Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

3 Rekisterin sisältämät tiedot

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
- Yhteystiedot
- Ilmoitustiedot
- Tunnistautumis-, ja käyttötiedot
- Mielenkiinnon kohteet ja muut Käyttäjän itse antamat tiedot
- Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
- Asiakkuuteen liittyvät tiedot
- Palveluun liittyvä viestintä

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Movika Oy:n omissa rekistereissä.

4 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

5 Tietojen luovutus

Movika Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

6 Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

7 Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Movika Oy
PL 118
90101 Oulu

Jätä ilmoitus Muista muistaa!
 
   

© Movika Call Media Oy